Conservering werkt met de lagen van geschiedenis die zich aan een voorwerp vasthechten, het gaat zeker niet alleen over herstellen wat verloren is gegaan. Conservering hindert verder verval en zorgt voor het behoud van de geschiedenis en kennis over het ambacht waarmee het voorwerp gemaakt is.

Aanpak restauraties
De opdrachtgever toont het object of de collectie en bespreekt het plan van aanpak waarmee wij een offerte kunnen maken. Pas na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zal aan de restauratie begonnen worden.
De restauratiehandelingen worden gedocumenteerd en met foto’s van voor en na restauratie geïllustreerd. Een lijst van materialen en receptuur wordt bijgeleverd, zodat in de toekomst bekend blijft welke behandeling het object heeft gehad. In deze offerte beschrijven wij de schade, een voorstel tot behandeling, de termijn waarbinnen het werk uitgevoerd wordt en de kosten. Voor het maken van een offerte kunt u een afspraak maken in het atelier. Het opstellen van een offerte op basis van foto’s uit emails is niet mogelijk; wel kunnen we u telefonisch of per mail een indicatie geven van de mogelijke kosten.

Wij werken met de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland (RN), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam; Dossiernummer 34229718, februari 2021. U kunt de algemene voorwaarden als pdf downloaden.

Op locatie werken
Bij grote restauratieprojecten werken we op locatie. We kunnen als extra kracht bij een bestaand conserveringsproject ingeroepen worden, danwel op locatie een atelier opzetten en het management voeren over een team van medewerkers al dan niet met hulp van vrijwilligers. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de conservering van de bibliotheek Ets Haïm van de Portugese Synagoge te Amsterdam, de bibliotheek van Kasteel Amerongen, het goudleer in het Six Huis (Amsterdam) en de beroemde grootboeken van de 17de eeuwse Wisselbank uit het Amsterdamse Stadsarchief.

Metamorfoze
RNA is ook actief op het gebied van digitalisering binnen het Metamorfoze programma. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de Anne Frank Stichting, het Stadsarchief Amsterdam, het Joods Historisch Museum en de Collectie Six in Amsterdam de archieven voorbereid voor digitalisering en voorzien van een juiste berging.

Advies, schade– en conditierapportage
Het atelier heeft uitgebreide ervaring en expertise in de behandeling van boeken, kunst op papier, interieurstukken van leer en perkament, papier-maché, maquettes en nog veel meer. Naast uitvoerend restauratiewerk verzorgen we schade-inventarisaties, conditierapportages, verzekeringsrapporten en onderzoek.
Ook geven we advies over bergingsmogelijkheden en over het tentoonstellen van objecten. RNA heeft verschillende opties voor het veilig opbergen van boeken ontwikkeld. Voor expositie maken we steunen op maat. Zie onze onze expositie- en bergingsmateriaal pagina.

Onderzoek
Voor een specifiek restauratieprobleem kan ook onderzoek nodig zijn. We hebben verschillende onderzoekstechnieken tot onze beschikking.

– microscopie: archeologie van de boekband, pigmenten onderzoek
– zuurgraadmeting: een factor bij de bepaling van het verval van papier en leer
 spectrofotometing: kleurmeting ten bate van conditiebepaling
– krimptemperatuurtest: conditiebepaling van leer

Publicaties
RNA publiceert met enige regelmaat peer-reviewed onderzoek naar innovatieve restauratiebehandelingen en boekgeschiedenis. Hieronder zijn onze recenste publicaties te vinden.

Academiaprofielen: Elizabet Nijhoff Asser, Herre de Vries

Boekbandhistorisch onderzoek naar Unesco werelderfgoed: de Richthofenkolleksje
Herre de Vries, “De Narcisbinderij van meesterboekbinder Roelof Hunia (1722-1803), Onderzoek naar de Friese achttiende-eeuwse boekbanden uit de Richthofenkolleksje” in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis (vol. 30, 2023), p. 191 – 217.                                                                                                       Open access

ICOM-CC: Een innovatieve ophangmethode voor goudleer wandbekleding
Elizabet Nijhoff Asser, Godfried Brands, Sarah A. Brands, Amber M. Brands, Herre de Vries, and Eloy F. Koldeweij, “Modular gravity-based suspension system for gilt leather wall hangings” in Working Towards a Sustainable Past. ICOM-CC 20th Triennial Conference Preprints, Valencia, 18–22 September 2023, ed. J. Bridgland. Paris: International Council of Museums, 2023.                                                Open access

 

Open access database “Elk boek heeft een binder”
Jurjen Munk en Herre de Vries, Database van boekbinders in Lage Landen en Europa, ca. 1400-1950.

Sinds 2023 houden we een database bij met bindersmerken die we tegenkomen in de boeken die we behandelen en in ons historisch onderzoek. Hoewel er veel (online) catalogi over boeken bestaan, die informeren over de auteurs, drukkers, uitgevers en lezers, zijn er maar weinig overzichten van boekbinders beschikbaar. Dit project wil deze lacune opvullen door een lijst samen te stellen van boekbinders werkzaam in de Lage Landen van ca. 1400-1950.                              Naar de database