De bibliotheek van Kasteel Amerongen

De bibliotheek van Kasteel Amerongen is één van de weinig bewaarde adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel.
De bibliotheek van Kasteel Amerongen is één van de weinig bewaarde adelsbibliotheken uit de 18de eeuw. Vrijwel alle boeken zijn van de oorspronkelijke bewoners van het kasteel. Belangrijk kenmerk van een adelsbibliotheek is dat het boeken omvat, die in de tijd belangrijk werden geacht om deel te kunnen nemen aan het hofleven, én boeken van belang voor het beheer van het landgoed.  De bibliotheek van het Huys omvat een groot aantal belangrijke werken, die behandeling behoeven. Voorbeelden zijn een statenbijbel met kalfsleren band (1650), waarin de handschriften zijn aangetroffen van leden van de familie Van Reede, een  tweedelige landatlas van de beroemde Nederlandse cartograaf Johannes van Keulen (1724) en The Gardeners Dictionary (1759), geschreven door de Engelse botanicus Philip Miller. RNA heeft met behulp van 17 vrijwilligers van het kasteel de boeken schoongemaakt, waar nodig van steunmateriaal voorzien en onderdelen vastgezet om risico op verlies te vermijden. Uit de collectie zijn 65 boeken geselecteerd die een ingrijpende restauratie nodig hebben, die niet op locatie, maar in het atelier gerepareerd zijn. Hiervoor zijn door de Vriendenkring van het kasteel fondsen gezocht en gevonden!