Conservering en restauratie bij RNA

Conservering werkt met de lagen van geschiedenis die zich aan een voorwerp vasthechten, het gaat zeker niet alleen over herstellen wat verloren is gegaan. Conservering hindert verder verval en zorgt voor het behoud van de geschiedenis en kennis over het ambacht waarmee het voorwerp gemaakt is.

Aanpak restauraties
De opdrachtgever toont het object of de collectie en bespreekt het plan van aanpak waarmee wij een offerte kunnen maken. Pas na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zal aan de restauratie begonnen worden.
De restauratiehandelingen worden gedocumenteerd en met foto’s van voor en na restauratie geïllustreerd. Een lijst van materialen en receptuur wordt bijgeleverd, zodat in de toekomst bekend blijft welke behandeling het object heeft gehad. In deze offerte beschrijven wij de schade, een voorstel tot behandeling, de termijn waarbinnen het werk uitgevoerd wordt en de kosten. Voor het maken van een offerte kunt u een afspraak maken in het atelier. Het opstellen van een offerte op basis van foto’s uit emails is niet mogelijk; wel kunnen we u telefonisch of per mail een indicatie geven van de mogelijke kosten.

Wij werken volgens de leveringen en diensten van de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland (RN), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam; Dossiernummer 34229718, april 2006. U kunt de algemene voorwaarden als pdf downloaden.

IMG_1899 kopie

Advies, schade– en conditierapportage
Het atelier heeft uitgebreide ervaring en expertise in de behandeling van boeken, kunst op papier, interieurstukken van leer en perkament, papier-maché, maquettes en nog veel meer. Naast uitvoerend restauratiewerk verzorgen we schade-inventarisaties, conditierapportages, verzekeringsrapporten en onderzoek.
Ook geven we advies over bergingsmogelijkheden en over het tentoonstellen van objecten. RNA heeft verschillende opties voor het veilig opbergen van boeken ontwikkeld. Voor expositie maken we steunen op maat. Zie onze onze expositie- en bergingsmateriaal pagina.

Onderzoek
Voor een specifiek restauratieprobleem kan ook onderzoek nodig zijn. We hebben verschillende onderzoekstechnieken tot onze beschikking.

– microscopie: archeologie van de boekband, pigmenten onderzoek
– zuurgraadmeting: een factor bij de bepaling van het verval van papier en leer
 spectrofotometing: kleurmeting ten bate van conditiebepaling
– krimptemperatuurtest: conditiebepaling van leer
ElizaMicroscoop

Op locatie werken
Bij grote restauratieprojecten werken we op locatie. We kunnen als extra kracht bij een bestaand conserveringsproject ingeroepen worden, danwel op locatie een atelier opzetten en het management voeren over een team van medewerkers al dan niet met hulp van vrijwilligers. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de conservering van de bibliotheek Ets Haïm van de Portugese Synagoge te Amsterdam, de bibliotheek van Kasteel Amerongen, het goudleer in het Six Huis (Amsterdam) en de beroemde grootboeken van de 17de eeuwse Wisselbank uit het Amsterdamse Stadsarchief.

Metamorfoze
RNA is ook actief op het gebied van digitalisering binnen het Metamorfoze programma. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de Anne Frank Stichting, het Stadsarchief Amsterdam, het Joods Historisch Museum en de Collectie Six in Amsterdam de archieven voorbereid voor digitalisering en voorzien van een juiste berging.

Ook in de digitale wereld blijven boeken prachtig, omdat ze tastbaar zijn, omdat ze nog naar inkt ruiken of naar vers gewassen linnen of naar de sigaar van je opa. Voor ons zijn boeken prachtig omdat er zoveel mooie materialen op een ambachtelijke manier in verwerkt zitten: leer, papier, hout, touw, goud, fluweel, perkament. Boeken hebben ook altijd een patina van gebruik: er is in gelezen, er is uit voorgelezen, of er zijn dingen in opgezocht. Generaties hebben hun kennis ermee verruimd.

meer

Papieren objecten zijn heel divers: behangsels, brieven, tekeningen, gouaches, pastels, aquarellen, prenten en kaarten. Onze expertise heeft zeker grenzen, die zullen we u ook altijd vertellen. Maar in een aantal zaken zijn we echt goed: bijvoorbeeld het behandelen van papier dat door ijzergallusinkt is aangetast, dit kunnen zowel tekeningen als archivalia zijn. Het schoonmaken van papier is dagelijks werk.

meer

Perkament is de huid van een dier, maar het is geen leer want het is niet gelooid. Het is gedroogd en opgespannen en heel veel keer geschraapt en geschuurd. Er zijn heel veel soorten perkament, van verschillende dieren en voor verschillende gebruiken. Er zijn stoere zeekaarten van gemaakt en er zijn prachtige 15de eeuwse bijbeltjes van ingebonden. Op het super dunne, fluwelige perkament zijn de kleurrijkste miniaturen geschilderd. Er zijn zelfs stoelbekledingen van gemaakt en het is gebatikt om als lampenkap te dienen…

meer

Docteur Auzoux had in het midden van de 19de eeuw een bloeiend bedrijf in het maken van anatomische modellen die uit elkaar konden. Hij maakte niet alleen menselijke modellen maar ook dieren en planten. De modellen werden vervaardigd van papier-maché dat met behulp van mallen in vorm geprest werd. Daarna werden de onderdelen naar het leven beschilderd en van allerlei details voorzien.

meer

Er zijn meer driedimensionale objecten van papier dan alleen boeken. Bijvoorbeeld een 19de eeuwse verzameling van 107 papier gereconstrueerde vlinders in een baklijst, of een aantal maquettes die gediend hebben om de hoogste Alpenpassen te leren kennen. Deze voorwerpen vereisen een creatieve en vindingrijke benadering waarbij de ervaring met de vele materialen waar een boek uit bestaat tot voordeel strekt. Het meest belangrijk is dat het voorwerp volstrekt authentiek blijft en dat het ouderdomspatina niet verloren gaat. De Alpen-reliëfs zijn uiterst zorgvuldig schoongemaakt. Door een kleine onoplettendheid zou zomaar een heel dorp kunnen verdwijnen. Bij het schoonmaken van de vlinders bleek er ook een papieren vlieg tussen te zitten: een grapje van de maker!

meer

Wij leveren op maat gemaakte archief- en boekendozen. Er zijn ook diverse oplossingen voor de presentatie van boeken, kunst op papier, charters met waszegels en archiefmateriaal.
Alle bergingen worden gemaakt van zuurvrij materiaal. De gegevens van de fabrikant kunnen worden bijgeleverd.

 

meer