Onderzoek naar handschriften Richthofencollectie Tresoar

Onderzoeksgroep Pastei, waar Herre deel van uitmaakt, zal de tien handschriften uit de zogenaamde Richthofencollectie van Tresoar onderzoeken. Zes van de handschriften zijn in het Oudfries geschreven. Dat is bijzonder want wereldwijd zijn daar slechts zestien van. Pastei zal onderzoeken wat de staat van conservering van de handschriften is, hoe de codicologische en materiaal-technische opbouw eruitziet, wie ze in bezit heeft gehad en hoe ze optimaal kunnen worden gedigitaliseerd. Het onderzoek wordt in 2022 afgerond.