Geen ‘haaienleer’ maar segrijn dat leer én perkament kan zijn.

In 2016 onderzocht voor mijn Master Conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam de materiële eigenschappen van het segrijn om 85 boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek en Ets Haim-Livraria Montezinos. Dit complexe huidmateriaal kan perkament- of leerachtige eigenschappen hebben. De dwarsdoorsnedes die ik hiertoe prepareerde, zijn inmiddels voor verder onderzoek beschikbaar bij de betreffende collecties, evenals een gebonden exemplaar van mijn onderzoek. Een digitale kopie is op verzoek beschikbaar. Voor de Koninklijke Bibliotheek schreef ik een blog over mijn onderzoek en de resultaten, Haaienleer of segrijn: luxe en mysterie.

-[Enlish]-
In 2016, as part of my MA in Conservation and restoration at the University of Amsterdam, I studied the material properties of the shagreen on 85 bookbindings from the National Library of the Netherlands and Ets Haim-Livraria Montezinos. This complex skin material can have parchment or leather-like properties. The cross sections I prepared for this purpose are now available for further study at the respective collections. A bound copy of the study is available there too. A digital copy is available upon request. For the National Library I wrote a blog (in Dutch) about my research and its results, Haaienleer of segrijn: luxe en mysterie.