Objecten van cultureel erfgoed hebben voor hun duurzaam behoud baat bij stabiele klimatologische omstandigheden waarbij ze niet aan licht en lucht...